Vikten av att veta hur man kodar när man utvecklar i WordPress